blogerfa : طرز نگهداری و تکثیر بنفشه آفریقایی

در dalwood مطلب طرز نگهداری و تکثیر بنفشه آفریقایی مشاهده می کنید

چند گلدان بنفشه تهیه و خود آن را تکثیر کنید. نگهداری از این گل چند روش دارد. در اینجا ساده‌ترین راه را که خود تجربه کرده و موفق بوده‌ام، به شما آموزش می‌دهم. معمولا گلی که تهیه می‌کنید، گلدانی کوچک دارد. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال