blogerfa : آمادگی تیپ 392 زرهی ارتش برای مقابله با بیماری کرونا

در dalwood مطلب آمادگی تیپ 392 زرهی ارتش برای مقابله با بیماری کرونا مشاهده می کنید
تیپ 392 زرهی ارتش مستقر در دشت آزادگان از 28 اسفندماه 98 نیروهای خود را به منظور غربالگری و کنترل عبور و مرور در ورودی شهر حمیدیه و دو روستای دیگر مستقر کرده است علاوه بر اینها در دو نقطه از پادگان های تیپ 393 زرهی نقاهتگاه 80 تختخوابی با نظارت اداره بهداری و جنگ نوین ارتش ایجاد شده که در صورت نیاز در اختیار اداره بهداشت و درمان قرار می گیرد همسران پرسنل ارتش نیز با راه اندازی یک کارگاه تولید ماسک در دو شیفت کاری، روزانه 600 عدد ماسک و لباس بیمارستانی تولید می کنند
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال