blogerfa : اقتصاد امارات٬ بزرگترین قربانی کرونا در میان کشورهای حوزه خلیج فارس

در dalwood مطلب اقتصاد امارات٬ بزرگترین قربانی کرونا در میان کشورهای حوزه خلیج فارس مشاهده می کنید
با توجه به وابستگی زیاد اقتصاد امارات به بخش گردشگری٬ تعطیل شدن مراکز مربوط به گردشگری در سایه شیوع ویروس کرونا در این کشور ٬اقتصاد آن را متحمل خسارت سنگینی خواهد کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال