blogerfa : کرباسچی: امضای خاتمی پایِ لیست امید، خطا بود

در dalwood مطلب کرباسچی: امضای خاتمی پایِ لیست امید، خطا بود مشاهده می کنید

دبیرکل سازندگی درباره عدم وجود رهبری در جبهه اصلاحات به نکات جالبی اشاره کرده و خاتمی را رهبر این جریان ندانست بلکه خاتمی را به عنوان یک شخص مورد احترام در جبهه اصلاحات معرفی کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال