blogerfa : پشت پرده مهاجرت گزارشگران صداوسیما

در dalwood مطلب پشت پرده مهاجرت گزارشگران صداوسیما مشاهده می کنید
او در این مدت شرکتی تجاری را در آلمان و ایران ثبت کرد و فقط به ایران رفت و آمد می‌کند و خود و خانواده اش در برلین زندگی می‌کنند. البته جالبی ماجرا اینجاست که این فرد عطای بازگشت به ایران و سازمانی که او را به ماموریت خارجی فرستاده بود را به لقایش بخشید و منتظر شد تا حکم اخراجش از سازمان صدا وسیما صادر شود. آن هم در حالی که سی هزار یورو به سازمان بدهی داشت و هرگز هم آن را نپرداخت.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال