blogerfa : چرا بازسازی ویرانی های ترامپ در سیاست خارجی دشوار است!؟

در dalwood مطلب چرا بازسازی ویرانی های ترامپ در سیاست خارجی دشوار است!؟ مشاهده می کنید

روز گذشته مراسم تحلیف جو بایدن برگزار شد و ترامپ پس از کشمکش ها و مقاومت های فراوان از قدرت کنار رفت. با این حال، میراث ترامپ همچنان باقی است؛ به ویژه در عرصه سیاست خارجی که همچنان مباحث زیادی پیرامون آن از سوی محافل غربی مطرح می شود.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال