blogerfa : ظریف با وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد

در dalwood مطلب ظریف با وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد مشاهده می کنید

وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال