blogerfa : "گلوله باران" روایت مقاومت برای نسل‌های آینده است

در dalwood مطلب "گلوله باران" روایت مقاومت برای نسل‌های آینده است مشاهده می کنید
مرتضی شعبانی در مراسم گفت: در مستند «گلوله‌باران» بخش اندکی از تلاش‌های مستندسازان حوزه مقاومت به تصویر درآمده تا این وقایع برای آیندگان ثبت شود.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال