blogerfa : سعادتمند به مجیدی روی خوش نشان داد

در dalwood مطلب سعادتمند به مجیدی روی خوش نشان داد مشاهده می کنید

به نظر می رسد مجیدی و سعادتمند به یک صلح حداقل چند روزه دست یافته اند.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال