blogerfa : بایدها و نبایدهایی در زمان رسیدگی به یک زخم

در dalwood مطلب بایدها و نبایدهایی در زمان رسیدگی به یک زخم مشاهده می کنید

از مالیدن زخم و خارج کردن اشیا خارجی مانند شیشه، چوب یا فلز از آن پرهیز کنید. اگر این اشیا خارجی بزرگ هستند ممکن است مانعی در برابر خونریزی باشند و در صورت خارج کردن آنها امکان مواجهه با خونریزی شدید وجود دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال