blogerfa : رافل شیر

در dalwood مطلب رافل شیر مشاهده می کنید

‎روی خمیرهای فیلو کرة آبکرده بمالید و بعد هر یک را بصورت بادبزنی جمع کنید و از یک طرف آن را رول کنید. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال