blogerfa : برنامه فراگیر عشایر و قبایل برای بیرون راندن اشغالگران آمریکایی از سوریه

در dalwood مطلب برنامه فراگیر عشایر و قبایل برای بیرون راندن اشغالگران آمریکایی از سوریه مشاهده می کنید
منابع خبری از نشست فراگیر سران و بزرگان عشایر و قبایل سوری با موضوع راه‌های بیرون راندن اشغالگران آمریکایی از سوریه خبر دادند.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال