blogerfa : 90 روز هوای «قابل قبول» از ابتدای سال جاری تاکنون

در dalwood مطلب 90 روز هوای «قابل قبول» از ابتدای سال جاری تاکنون مشاهده می کنید
تهران از ابتدای سال جاری تاکنون 90 روز هوای قابل قبول داشته است.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال