blogerfa : ریشه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال چیست؟ افزایش انتظارات تورمی، کسری بودجه یا جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی؟

در dalwood مطلب ریشه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال چیست؟ افزایش انتظارات تورمی، کسری بودجه یا جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی؟ مشاهده می کنید
نرخ تورم ماهانه که در خرداد ماه سال جاری ۲ درصد بود در تیرماه به ۶.۴ درصد افزایش یافته است. نکته مهم در نرخ تورم ماهانه این است که از فروردین ماه ۱۳۹۵ تا تیرماه ۱۳۹۹، بالاترین نرخ تورم ماهانه مربوط به مهرماه ۱۳۹۷ با نرخ تورم ماهانه ۷.۱ درصد بوده است و بعد از آن این تیرماه ۱۳۹۹ است که در این سال‌ها بالاترین نرخ تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است. کدام عوامل و نهاد‌ها در این رشد نرخ تورم ماهانه نقش داشته اند؟
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال