blogerfa : لبنان|شکاف در اردوگاه دشمنان مقاومت/ سفیر عربستان، حریری و جعجع را تحریم کرد

در dalwood مطلب لبنان|شکاف در اردوگاه دشمنان مقاومت/ سفیر عربستان، حریری و جعجع را تحریم کرد مشاهده می کنید
سفیر عربستان در لبنان با ابراز نارضایتی از رفتارهای سعد حریری و سمیر جعجع اعلام کرده که دیگر نمی‌خواهد با آنها دیدار کند.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال