blogerfa : مناسب ترین فاصله سنی برای ازدواج چند سال است؟

در dalwood مطلب مناسب ترین فاصله سنی برای ازدواج چند سال است؟ مشاهده می کنید

یک روانشناس گفت که نمی‌توان درباره عدد دقیق فاصله سنی زوجین قانون یکسانی برای همه افراد صادر کرد، اما یقینا تناسب سنی از جمله موازین اساسی در ازدواج است. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال