blogerfa : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: بازار از سموم کشاورزی تقلبی پُر شده است

در dalwood مطلب عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: بازار از سموم کشاورزی تقلبی پُر شده است مشاهده می کنید
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متاسفانه نهاده‌های کشاورزی از جمله کود و سم در کشورمان به موقع تامین نشده و سموم تقلبی در بازار به وفور وجود دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت dalwood دست سازه های چوبی دال